SD Card Formatter 5

SD Card Formatter 5

SD Association – Shareware –
Định dạng thẻ SD, một chương trình mà cung cấp nhanh chóng và dễ dàng truy cập vào tất cả các thẻ nhớ định dạng như SD, SDHC và SCXC, và đã được thiết kế để bạn có thể loại bỏ tất cả nội dung được lưu trữ trên thẻ SD của bạn trong một đi.

Tổng quan

SD Card Formatter là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi SD Association.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SD Card Formatter là 5, phát hành vào ngày 13/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/07/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 5, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

SD Card Formatter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

SD Card Formatter Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho SD Card Formatter!

Cài đặt

người sử dụng 471 UpdateStar có SD Card Formatter cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản